// 8002 A-Tox træbeskyttelse, Elverdan

140,00kr.

8002 A-Tox træbeskyttelse
[På lager]

Indhold: 750 ml

A-TOX+ er et effektivt træbeskyttelsesmiddel mod husbukke og borebiller.

A-TOX+ er klar til brug og kan anvendes til behandling mod træborende insekter i både gammelt og nyt træværk.

A-TOX+ er vanbaseret, farveløs og lugtsvag.

BRUGSANVISNING:
A-TOX+ anvendes til træværk, som skal males og der, hvor en vis rejsning af træet er uden betydning.
Træværket rengøres omhyggeligt, inden behandlingen påbegyndes. Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavs fjernes ved vask.
Indholdet omrøres grundigt før brug. Midlet kan påføres med pensel, ved sprøjtning eller dypning. Med pensel eller sprøjte bør behandlingen gentages 2-3 gange - hver gang til mætningspunktet. Revner og sprækker behandles til bunds.
Må ikke fortyndes. Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug. Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Må ikke anvendes ved en gennemsnitlig døgntemperatur under 5° C eller ved høj luftfugtighed.
Rengøring af værktøj: Vand og sæbe.
Tanaco A-TOX+ er tilsat et sporstof. Således at behandlingen kan kontrolleres. Ved belysning af behandlede flader med en ultraviolet lampe vil lyset reflekteres med et blåligt skær (fluorscens). Kontrollen fortages bedst i mørke eller tusmørke. Effekten er tydeligst umiddelbart efter behandlingen, men aftager med tiden.

FORBRUG:
Nyt træ min. 0,25 ltr. pr. m²
Gammelt træ min. 0,50 ltr. pr. m²
Tørretid 2 døgn ved 23 ˚C ved normal fugtighed (60 %)
Overmalbar 2 døgn.

OPBEVARING:
Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys. Forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.
Lagerbestandighed: 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

ADVARSEL:
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53). Undgå indånding af dampe og aerosoltåger.
Vask huden efter arbejdet.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må kun anvendes til træværk, der ikke kommer i direkte berøring med levnedsmidler og foderstoffer.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Må ikke tømmes i kloakafløb

Læs mere og bestil professionel bekæmpelse her....
Anmeldelser (2)

Varegrupper
Skadedyr-> (524)
  Bananfluer (9)
  Borebiller/husbukke (5)
  Dræbersnegle (10)
  Duer og måger-> (100)
  Edderkopper (17)
  Fluer og myg (59)
  Husmår (15)
  Hvepse (27)
  Insektdræbere (19)
  Insekter i haven (5)
  Kakerlakker (20)
  Lopper (11)
  Møl (33)
  Muldvarp/mosegris (19)
  Mus-> (57)
  Myrer (18)
  Rotter (36)
  Skimmel/svamp/lugt (6)
  Sølvfisk (11)
  Væggelus (14)
  Ubudne dyr i haven (33)
Havens dyr-> (439)
Hus og have (18)
Honning (2)
Gaveideer-> (79)
Børn i haven (23)
Stærkt nedsat (43)
Hurtig Søgning
 
Brug nøgleord for at finde den vare du leder efter.
Udvidet Søgning
0 varer i vognen
Anbefal Vare
Del på Facebook Del på Twitter
osCommerce